• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4

Onze leerkrachten

Onze leerkrachten zijn speciaal getraind op het gebied van omgaan met en onderwijs geven aan cognitief getalenteerde leerlingen in het basisonderwijs en zij hebben plm. zevenmaal per jaar een intervisie- en netwerkoverleg met de elkaar. Hiernaast worden zij begeleid door inhoudelijk specialisten van het ABC en krijgen zij met regelmaat scholing door externe deskundigen. Momenteel zijn er twee leerkrachten actief in Zuid-Kennemerland. De groepen worden begeleid door Kyra van Ingen en Sharon Reinders Folmer.

Op deze pagina vindt u binnenkort een korte kennismaking.